top of page
הלחנת שירים וכתיבת עיבודים

דיקלה בניאל תלווה את הילדים במסע יצירתי ליצירה מוסיקלית עצמית של הילדים.

חוג המיועד לתלמידים בעלי רקע של כתיבת תווים, ונגינה לפחות שנה. בחוג אנו נלמד להלחין שירים, ללוות אותם, ולכתוב להם עיבודים.

תוך כדי הלימוד התלמידים יכירו תוכנות מוסיקה וכתיבת מוסיקה, כשבסוף התהליך יוכלו הילדים להוציא מידיהם שיר מקורי שלהם יחד עם עיבוד מוסיקלי המבוצע על ידי תלמידי המוסיקון.

bottom of page