top of page
?עמותת המוסיקון - מי אנחנו

עמותת המוסיקון, "העמותה לקידום החינוך והתרבות המוסיקליים במבשרת ציון וסביבתה", החלה בפעילותה לפני כשלושים שנה כהתאגדות בלתי פורמלית של מוסיקאים וחובבי מוסיקה בני המקום, הפכה לעמותה רשומה כדין בדצמבר 1994. פעילות העמותה מפוקחת על ידי רשם העמותות. העמותה תומכת בפעילות המוסיקון - הקונסרבטוריון של מבשרת ציון, אך היא גם יוזמת ומפעילה תכניות משלימות משלה במקביל אליו.

עמותת המוסיקון בונה ותומכת בפרויקטים חינוכיים מוסיקליים שנותנים הזדמנות שווה לכלל האוכלוסייה להחשף וללמוד מוסיקה.
אנחנו מאמינים שהחינוך המוסיקלי מקנה לנוגעים בו אמצעי קומוניקציה חדשים, מפתח יכולות חשיבה ותנועה, ערכי תרבות סובלנות, הקשבה וקבלת האחר, ושכל אלו יחד תורמים לעיצוב אישיות בוחנת, פתוחה ומאוזנת.

פעילות העמותה חשובה במיוחד לגילאים הצעירים השרויים בימינו בסביבת גירויים אינסופיים המעודדים פסיביות (צפייה בטלוויזיה, מחשב, אינטרנט…) כשהכול בה נגיש, מיידי וקל להשגה. לנוכח אלה החינוך המוסיקלי וההתמודדות עם לימוד נגינה, תווים והאזנה למוסיקה שמחייבים סדר ומשמעת עבודה, מהווים אתגר חשוב, הבונה אצל הצעירים תחושת הישגיות, הערכה וביטחון עצמי.

 

העמותה שואפת לכך שהמוסיקה תיגע בכל אחד ואחד מאיתנו - מגילאי הגן, דרך בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכון, עבור דרך אוכלוסיית הבוגרים ועד לגמלאי הישוב. אנו שמים דגש מיוחד על בני אוכלוסיות מיוחדות וכל אלה שלולא עזרתנו לא היו יכולים להיחשף לקסם המוסיקה.

על בסיס תפישה זו העמותה מפעילה שלל מסגרות ותוכניות מוסיקליות בהיקף מרשים: ראשית כל - פעילות הקונסרבטוריון של מבשרת ציון, תכנית העשרה מוסיקלית לגני ילדים, מקהלות, הרכבים, חוגים לגיל הרך, קונצרטים לילדים ועוד. בסה"כ מעל ל-60 מסגרות פעילות מוסיקלית מונחות בידי כ-70 מורים ומתנדבים, המגיעות לכ-1500 משתתפים על בסיס שבועי. אין ספק כי זהו מפעל תרבותי אדיר אך יחד עם כך האתגרים גם הם אדירים.

כדי לשמר את הקיים ולהרחיבו אנחנו זקוקים לסיוע. לצורך זה הקמנו את חוג ידידי העמותה שיסייע לנו בהפצת המודעות לפעילותנו ובגיוס תרומות לטובת מלגות לימודים למי שאינם יכולים לשלם את שכר הלימוד, ולמען פרוייקטים מיוחדים מהם יהנו כל תלמידינו.

לעמותת המוסיקון אישור מס הכנסה לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

לסיוע להמשך הפעילות של המוסיקון, לחץ כאן.

נשמח לענות על כל שאלה או פניה.

חברי העמותה

הועד המנהל:

דניאל עקיבא - יו״ר העמותה

יוסף חבס

שמשון ישעיהו

איריס לוין

גדי לוין

חברי העמותה

דני בליליוס

נילי דרורי

אלי לוי

אברהם קייזר

טלי שרים
 

bottom of page