top of page
Violin - כינור

במוסיקון אנו מלמדים נגינה בכינור. השיעורים הם על בסיס שבועי. לתלמידים מתחילים או בגילאים צעירים אנו ממליצים על  2 שעורים של חצאי שעה מדי שבוע. הכינור היינו הקטן והגבוהה במשפחת כלי המיתר-כלי הקשת.  מומלץ להתחיל ללמוד בה רק לאחר מבחן התאמה, ושהתלמיד מוכשר ורציני ובעל יכולת התמדה. התחלת הלימוד בכינור דורשת תמיכה ועזרה של המשפחה. במוסיקון ישנם הרכבים רבים, והמנגן בכינור יוכל להשתלב ולנגן בצוותא לאחר שיגיע לרמה טובה.

השנה נפתח תזמורת כלי מיתר למתחילים שתהיה בכל יום רביעי אחהצ, ותוצע לכל התלמידים ללא תשלום.

תלמידים המעוניינים-אנו גם מלמדים ויולה- האחות הגדולה של הכינור.

 

על כינור מנגנים באמצעות קשת העשוייה מעץ ברזיל. על הקשת מתוחות מספר רב של שערות זנב סוס. לכינור ארבעה מיתרים המכוונים בקווינטות זכות; סול, רה, לה, מי (מהנמוך לגבוה). זה הוא הכיוון הקלאסי והנפוץ יותר. ישנו עוד סוג של כיוון מיתרי הכינור הנקרא כיוון "ערבי" (הוא נקרא כך משום שבדרך-כלל משתמשים בו במוזיקה מזרחית) והוא:סול, רה, סול, רה (מהנמוך לגבוה). טכניקות רבות לנגינה בכינור באמצעות הקשת: לגטו- חיבור מס' צלילים בקשת אחת. ספיקטו- הקפצת הקשת. סטקטו- צליל חד וקצר. סוטייה- ספיקטו על המיתר . ריקושט- הקפצת הקשת בקצה . ז'טה- ריקושט על מיתר אחד. דטשה – צלילים מופרדים, אך שאינם קצרים וחדים כמו הסטקטו. סטקטו מעופף- בין סטקאטו לספיקטו. טרמולו- נגינה רצופה של תווים קצרים בזה אחר זה העשויה לתת תחושה של מתח או מרדף. מרטלה – סטקטו בחלק העליון של הקשת. על כינור לא בהכרח מנגנים עם קשת- ישנה טכניקה נוספת לנגינה על כינור הנקראת פיציקטו. נגינת פיציקטו מתבצעת על ידי פריטה בעזרת האצבעות על מיתרי הכינור,דבר היוצר צליל "קטן", והרבה מלחינים משתמשים בטכניקה הזאת.

 

bottom of page