top of page
Tube - טובה

במוסיקון אנו מלמדים נגינה בטובה. השיעורים הם על בסיס שבועי, והמשתתף מזכה את הוריו בשנה הראשונה  ב25% הנחה בשכר הלימוד. המוסיקון משאיל לתלמיד את הכלי לשנה ללא תשלום נוסף, תמורת צ'ק ערבון. הטובה היינה כלי גדול מימדים, ולכן מומלץ להתחיל ללמוד בה רק בשלב שהילד גדל מספיק, ויכול לאחוז בה. הלימוד בטובה תלוי במבחן התאמה.

 

טוּבה היא כלי נגינה ממשפחת כלי הנשיפה ממתכת. הטובה מפיקה את הצלילים הנמוכים ביותר במשפחת כלי הנשיפה מהמתכת בפרט, ובתזמורת בכלל, ומשמשת בדרך כלל לנגינת תפקידי בס. לטובה צליל רך יחסית לכלי נשיפה אחרים, וניתן לנגן בה בעוצמה רבה.

bottom of page