top of page
Trumpet - חצוצרה

במוסיקון אנו מלמדים נגינה בחצוצרה. השיעורים הם על בסיס שבועי. המוסיקון משאיל לתלמיד את הכלי לשנה ללא תשלום נוסף תמורת צ'ק ערבון.

החצוצרה היא הכלי הגבוה ביותר במשפחת כלי הנשיפה ממתכת, ומשתתפת במוסיקה הקלאסית, מוסיקת הג'אז, והרוק. מומלץ להתחיל ללמוד בה רק בשלב שהילד גדל מספיק, ויכול לאחוז בה.

הלימוד בחצוצרה תלוי במבחן התאמה.

bottom of page