top of page
Trombone - טרומבון

במוסיקון אנו מלמדים נגינה בטרומבון. השיעורים הם על בסיס שבועי, והמשתתף מזכה את הוריו בשנה הראשונה  ב25% הנחה בשכר הלימוד. המוסיקון משאיל לתלמיד את הכלי לשנה ללא תשלום נוסף, תמורת צ'ק ערבון. הטרומבון הינו כלי ממשפחת כלי הנשיפה ממתכת, ולכן מומלץ להתחיל ללמוד בו רק לאחר מבחן התאמה, וכאשר ריאות הילד/ה מפותחות מספיק. 

טרומבון הוא כלי נשיפה ממתכת' מקור השם טרומבון באיטלקית ופירושו: "חצוצרה גדולה".

מנעדו של הטרומבון גבוה מזה של הטובה, נמוך מזה של החצוצרה וקרן היער וזהה לזה של הבריטון.

עיצובו של הטרומבון ייחודי בקרב כלי הנשיפה. במקום שסתומים, הקיימים כמעט בכל כלי הנשיפה האחרים והמשמשים להפקת התווים השונים, בטרומבון נעשה שימוש בצינור מחליק (הקרוי חָליק, ובאנגלית: Slide – סלייד), אשר את אורכו הנגן משנה כדי לשנות את גובה הצליל. על הנגן לזכור בעל-פה היכן למקם את הסלייד כדי להפיק תו מסוים. כשמשנים את מיקום הסלייד באיטיות, תוך כדי נגינה, מתקבל צליל רציף, עולה או יורד הקרוי גליסנדו, ובכך חוזקו וייחודו של הטרומבון בהשוואה לכלי הנשיפה האחרים. משום שבטרומבון לוקח זמן ללמוד היכן למקם את הסלייד על מנת להפיק צליל מסוים, לימוד הנגינה בו קשה יחסית. קיימים שבעה מיקומים השונים בחצי טון אחד מהשני, כלומר שינוי של שלושה טונים שלמים בין המיקום הראשון לשביעי. מעבר למיקום הבא מוריד חצי טון – המיקום הראשון כאשר הסלייד סגור (קרוב לפיו של הנגן) והשביעי כאשר הסלייד פתוח (רחוק מפיו של הנגן).

קיימים טרומבונים עם שסתום הנקרא 'קוורט' הנחשב כאילו השסתום הרביעי (למרות שהם ללא שסתומיים אלא סלייד) מבחינת השינוי בצליל שהוא גורם: מוריד את הצליל בשניים וחצי טונים. השסתום הזה אינו שסתום המתלבש על הסלייד אלא על הפעמון.

טרומבּוּן, כלי נגינה המשלב בין טרומבּוֹן ובסון

קיימים טרומבונים מעטים עם שסתומים, שלושה במספר ושמו Valve Trombone. בטרומבונים אלו אין חליק, והנגינה בהם דומה לזו שבחצוצרה. לטרומבון, בדומה לחצוצרה, ניתן להרכיב עמעם. קיימים מספר סוגי עמעמים כמו בחצוצרה: ישר, כובע הרמון ועוד. הטרומבון הנפוץ ביותר הוא הטנור, אך קיימים גם טרומבוני בס, קונטרבס, אלט וסופרן. צליל הטרומבון נחשב כקרוב ביותר לצליל האנושי הן מבחינת המנעד והן מבחינת הרכות והחום שהוא יכול להפיק.

bottom of page