top of page
תיאוריה ופיתוח שמיעה

דקלה בניאל (זוכת פרס ראש הממשלה לקומפוזיציה) וטל יגאל (מנצח ופסנתרן) מעבירים מידי שבוע שיעורי תאוריה ופיתוח שמיעה.

השיעורים הם בקבוצות קטנות המחולקות לפי גיל ורמה. 

בשיעורים לומדים הילדים את מושגי היסוד והתיאוריה שמאחורי עולם הצלילים: הסולמות השונים, מרווחים, מושגי קצב ועוד.

במקביל התלמידים מתרגלים פיתוח שמיעה ושירה לפי תווים (סולפז').

שיעורי התיאוריה תורמים להתקדמות התלמיד ולרמת נגינתו וניתנים לתלמידי המוסיקון ללא תשלום נוסף.

להשתלבות בקבוצת תיאוריה פנו למשרד המוסיקון.

bottom of page