top of page
Saxophone - סקסופון

במוסיקון אנו מלמדים נגינה בסקסופון. השיעורים הם על בסיס שבועי באופן פרטי, במשך השיעורים יכול להיות 45/60 דקות שבועיות. המוסיקון משאיל לתלמיד את הכלי לשנה ללא תשלום נוסף, תמורת צ'ק ערבון. הסקסופון שייך למשפחת כלי הנשיפה מעץ למרות שהוא עשוי ממתכת וזאת מכיוון שדרך הפקת הצליל היינה על-ידי עלה סוף. מומלץ להתחיל ללמוד בסקסופון רק בשלב שהילד גדל מספיק, וכאשר הריאות מפותחות מספיק. ישנם כמה גדלים של סקסופונים ולכן יש אפשרות גם לכאלו לא גדולי מימדים לנגן. הלימוד נעשה לאחר בדיקת תיאום עם המורה.
 

bottom of page