top of page
הרכבי הרוק של המוסיקון

בואו לעשות מוסיקה יחד עם עוד 120 נערים ונערות!

עמותת המוסיקון הכשירה חדרי חזרות מקצועיים המאפשרים לנערי מבשרת לנגן בצוותא עם הדרכה צמודה.

ההרכבים מקיימים פעמים בשנה הופעות בצוללת הצהובה בירושלים, ובמבשרת ציון.

מיועד לנערים המעוניינים בהתנסות בנגינה בסגנון הרוק ולנגן יחד.

כל הרכב רוק נפגש מדי שבוע לחזרות יחד עם מדריך המלווה את ההרכב באופן צמוד ומקצועי.

ההשתתפות בהרכב מותנית במבחן קבלה.

 

מחיר לתלמיד במוסיקון-לחודש 220 ₪

לתלמידים שאינם לומדים כלי יחידני במוסיקון המחיר לחודש 260 ₪

הפעילות בתמיכת עמותת המוסיקון.

 

לפרטים והרשמה:

ניר ויינשטיין

050-5543422

nir.realmusic@gmail.com

bottom of page