top of page
Piano - פסנתר

במוסיקון אנו מלמדים פסנתר. הלימוד הוא על בסיס שבועי בשיעורים פרטיים. הלימודים מתקיימים בכיתות בית הספר - בהם יש פסנתרים. הלימוד בפסנתר דורש פסנתר לאימון בבית, או מקלדת שאנו יכולים להשאיל ללא תשלום נוסף (בהתאם למלאי המוסיקון).

 

פסנתר הוא כלי נגינה ממשפחת כלי המקלדת שהומצא בעשור האחרון של המאה ה-17 או בתחילת המאה ה-18. מנעדהצלילים של הפסנתר הוא הגדול ביותר מבין כל כלי הנגינה (מלבד הנבל), ומתפרש על מעל שבע אוקטבות. רוב הפסנתרים בעלי 88 קלידים, ומגיעים עד לה נמוך (במפתח פה, אוקטבה מתחת לשישה קווי עזר נוספים לחמשה) ועד דוגבוה (במפתח סול, שתי אוקטבות מעל ל-9 קווי עזר נוספים לחמשה), אך יש גם פסנתרים יוצאי דופן המגיעים עד ל-97 קלידים.

במאה האחרונה נפוצים שני סוגים של פסנתרים: פסנתר הכנף, שבו המנגנון המכני של הפסנתר נמצא במאוזן לקרקע, ופסנתר עומד פסנתר שבו המנגנון המכני נמצא במאונך לקרקע, המכונה גם "פסנתר קיר".

bottom of page