top of page
Mandoline - מנדולינה

במוסיקון אנו מלמדים נגינה במנדולינה. השיעורים הם על בסיס שבועי, לתלמידים מתחילים או בגילאים צעירים אנו ממליצים על 2 שעורים של חצאי שעה מדי שבוע. המנדולינה קטנה והכיוון שלה מקבלי לכינור-רק שהיא שייכת למשפחת כלי הפריטה.

מומלץ להתחיל ללמוד בה רק לאחר מבחן התאמה, ושהתלמיד מוכשר ורציני ובעל יכולת התמדה. במוסיקון ישנם הרכבים רבים, והמנגן בכינור יוכל להשתלב ולנגן בצוותא לאחר שיגיע לרמה טובה.

 

המנדולינה היא כלי פריטה ממשפחת הלאוטה קצרת הצוואר, קרובה של העוד. היא בעלת ארבעה זוגות מיתרים וסריגים. צורתה של המנדולינה דומה לצורת שקד, ומכאן נובע שמה (באיטלקית "mandorla" – שקד). המנדולינות בנויות מעץ ומנגנים עליהן בעזרת מפרט. כיונון ארבעת הזוגות בקוינטות כארבעת מיתרי הכינור כלומר,מי , לה, רה , סול, (מגבוה לנמוך), כאשר כל זוג מיתרים מכוונן באוניסון (אותו צליל).

 

bottom of page