top of page
French Horn - קרן יער

במוסיקון אנו מלמדים נגינה בקרן יער. הקרן נחשבת לכלי קשה במשפחת כלי הנשיפה ממתכת, ולכן מומלץ להתחיל ללמוד בה רק לאחר מבחן התאמה, ורק כאשר ריאות הילד/ה מפותחות מספיק. 

 

במוסיקון ישנה תזמורת בין דורית, ותזמורת מכינה, כך שהתלמיד משלב מאוד בסיסי בלימוד שלו יכול להצטרף להרכב, להינות מהקניית המיומנויות של נגינה בתזמורת.

 

קרן יער (או קרן צרפתית או בפשטות: קרן) היא כלי נשיפה ממתכת (בדרך כלל פליז). היא מסוגלת להפיק צלילים רועמים ודרמטיים (תרועות) לצד צלילים שקטים ונוגעים ללב. מנעדהשל קרן היער הוא השני בגובהו במשפחת כלי הנשיפה ממתכת, לאחר החצוצרה ולפני הטרומבון. צלילי הקרן נכתבים בּמפתח סול, אך לעתים צליליה הנמוכים נכתבים בּמפתח פה.

תולדות קרן היער מתחילות עוד בתקופה הפרהיסטורית; אנשי התקופה נהגו להשתמש בקרניים של בעלי חיים ליצירת צלילים רמים שנשמעו מרחוק, קרן דומה משמשת את היהודים כשופר.

הקרן בנויה כצינור ארוך, שקצהו האחד דק, ובקצהו השני הוא מתרחב מאוד, ומשמש כמגברלצליל הבוקע ממנו. בצליליה הגבוהים במיוחד של הקרן (יותר מסול גבוה כתוב), לנגני הקרן קשה לדייק בצלילה מכיוון שהם תלויים בלחץ השפתיים, שנעשה למאוד קרוב בצלילים הגבוהים.

bottom of page