top of page
Flute - חליל צד

במוסיקון אנו מלמדים נגינה בחליל צד. השיעורים הם על בסיס שבועי באופן פרטי, משך השיעורים יכול להיות 45/60 דקות שבועיות. התלמידים המנגנים בחליל צד יכולים להשתלב במהירות בתזמורת המכינה של המוסיקון, ולאחר מכן בתזמורת הבין דורית וכל זאת ללא תשלום נוסף.

המוסיקון משאיל לתלמיד את הכלי לשנה ללא תשלום נוסף, תמורת צ'ק ערבון. לתלמידי החליל הצד מגיע שיעורי תאוריה והאזנה בנוסף לשיעור הפרטני -ללא תשלום נוסף.
 

החליל הצד שייך למשפחת כלי הנשיפה מעץ למרות שהוא עשוי ממתכת וזאת מכיוון שבעברו הוא היה עשוי מעץ. מומלץ להתחיל ללמוד בחליל צד רק בשלב שהילד גדל מספיק, מכיוון שהאחיזה בכלי דורשת חוזק מינימלי בידיים, וכמו-כן שהריאות תהיינה מפותחות מספיק. הלימוד נעשה לאחר בדיקת תיאום עם המורה.
 

bottom of page