top of page
Classical Guitar - גיטרה קלאסית

במוסיקון אנו מלמדים נגינה גיטרה קלאסית. השיעורים הם על בסיס שבועי,הגיטרה שיכת למשפחת כלי הפריטה ויכולה להשתלב בסגנונות מוסיקה שונים- הקלאסית, הג'אז, הרוק,פלמנקו, ליווי שיר ועוד.. במוסיקון ישנם הרכבים רבים, והמנגן בגיטרה יוכל להשתלב ולנגן בצוותא לאחר שיגיע לרמה טובה.
כלי המסוגל לנגן הרמוניה, ללוות אך גם להיות סולן.


bottom of page