top of page
Clarinet - קלרינט

במוסיקון אנו מלמדים נגינה בקלרינט. השיעורים הם על בסיס שבועי. המוסיקון משאיל לתלמיד את הכלי לשנה ללא תשלום נוסף, תמורת צ'ק ערבון. הקלרינט שייך למשפחת כלי הנשיפה מעץ, והפיה שלו בנוייה מעלה סוף המוצמד לפית פלסטיק.

מומלץ להתחיל ללמוד בקלרינט רק בשלב שהילד גדל מספיק, והריאות מפותחות מספיק- הנגינה בקלרינט דורשת לחץ גדול של אוויר. הלימוד בקלרינט מומלץ לילדים מוכשרים, ונעשה לאחר בדיקת תיאום עם המורה. במוסיקון יש לנו תזמורת מכינה ותזמורת בין-דורית, וילד שמנגן במהרה יוכל להשתלב באחת מהתזמורות שלנו, ולנגן בצוותא.

bottom of page