top of page
תזמורת כלי נשיפה - ילדים

מנצחת: מעיין היימן, בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בטרומבון ובחינוך מוסיקלי.

 

בתזמורת כלי הנשיפה אנו מעניקים לילדים את הבסיס וההכנה לנגינה משותפת בתזמורת.

המפגשים הם פעם בשבוע, וההשתתפות בתזמורת היא בתיאום עם המנצחת.

לתמידי המוסיקון- ההשתתפות בתזמורת היא ללא תשלום נוסף.

bottom of page