top of page
קבוצת הקסילופונים

חדש במוסיקון - קבוצת קסילופונים לכיתות א'-ב' בהדרכתה של אתי רוזנטל. הקבוצה תתקיים בימי רביעי והיא אידאלית לתחילת נגינה. בקבוצה הילדים ינגנו שירים, יכירו מלחינים, ישמעו סיפורים, יכירו את עולם התווים ויתנסו בנגינה בכלי נגינה שונים.

shutterstock_337631492.jpg
bottom of page