top of page
לנמן יונתן

תזמורת כלי נשיפה המתאימה לטווח גילאים רחב ולכל מי שניגן בעברו או בהווה, ורוצה נגינה משותפת עם עוד חברים מהישוב ומחוצה לו. לתזמורת מגיעים נגנים ממבשרת וסביבתה וירושלים.

הרפרטואר המנוגן כולל יצירות מהתקופה הקלאסית ועד למוסיקה קלה. העיבודים מותאמים לרמת הנגינה ולמגוון הכלים השונים.

bottom of page