top of page
גלינה סושון

ילידת ברית המועצות לשעבר, ומלמדת פסנתר מזה 55 שנה. 

בעלת תואר שלישי במטודיקת פסנתר והוראה. עבדה לאורך השנים בפרויקטים חינוכיים רבים במסגרות שונות לרבות 'קרן קרב', 'עיר מנגנת', ו'רנה קסין'.

גלינה מלמדת במוסיקון כ-15 שנים.

bottom of page