top of page
מרינה בלנדין

מרינה בלנדין ג'לה למשפחת מוסיקאים ומורים למוסיקה של כמה דורות.

בוגרת אקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים בפקולטה לאומנות הביצוע בכיתתו של פרופ' ודים מונסטירסקי ובפקולטה להכשרת מורים. מנגנת ומופיעה בדואו פסנתר עם אמה אנה בלנדין. ב-2014 הדואו קיבל פרס שני בתחרות Concours Musical de France  בפריז.

עוסקת בהוראת פסנתר עוסקת משנת 2002. מרינה עובדת עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים,  תלמידים בגיל הרך, תלמידים מבוגרים, וכמובן, תלמידים עם כיוון מקצועי בתחום.

bottom of page