top of page
אילן אלבז

אילן מנגן מגיל 10. הוא מלמד נגינה על שישה סוגי כליי הקשה וביניהם דרבוקה במוסיקון.  

כיום, הוא מנגן עם התזמורת האנדלוסית במרוקו ועם להקות נוספות בארץ.  

הדרבוקה היא אהבת חייו  ומהווה דרך להמשך המסורת בעזרת הלומדים.

bottom of page