דף נהלים – מוסיקון מבשרת ציון - שנת תשפ"ב

 

1. דמי רישום בסך 50 ₪ למשפחה ייגבו בעת הרישום. סכום זה יתווסף לתשלום הראשון.

2. התשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או בצ'קים. אין באפשרותנו לקבל מזומן. הרישום יושלם רק לאחר הסדרת התשלום עד לסוף שנה"ל. לא יינתנו שיעורים ללא רישום ותשלום מלבד שיעור היכרות שיינתן בתיאום מראש.

3. המוסיקון רשאי להפסיק השתתפות תלמיד אם לא עמד בתשלומים או הפר את ההסכם מול המוסיקון או כל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתו.

4. המוסיקון רשאי לבטל פעילות בשל כוח עליון (נזקי מלחמה או פגעי טבע כגון שלג וכו') ללא החזר תשלום.

5. ישנה הנחה של 5% לבן משפחה שני ו-7% לבן משפחה שלישי. המעוניינים בהנחות נוספות רשאים לפנות לוועדת ההנחות של עמותת המוסיקון. במקרה של תלמידים מצטיינים ניתן לפנות אלינו בבקשה למלגות הצטיינות.

שיעורים יחידניים

1. שנת לימודים מלאה - התשלום עבור השיעורים הינו שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים. עלות השיעורים כוללת בתוכה את ימי חופשות החגים אשר תואמים ללוח החופשות של משרד החינוך. לפיכך התשלום החודשי קבוע ואינו כולל השלמות לימים אלה (אנו מתחייבים לסה"כ 36 שיעורים עד סוף יוני או 40 שיעורים עד סוף יולי).

פירוט התעריפים החודשיים: שיעור של 60 דק'- 550 ₪, שיעור של 45 דק' – 470 ₪, שיעור של 30 דק' – 350 ₪.

2. שנת לימודים חלקית – במידה והלימודים אינם מתחילים בתחילת חודש יחויב התלמיד על חודש לימודים מלא אם מתקיימים בו לפחות 3 שיעורים. במידה ובחודש הראשון מתקיים רק שיעור אחד או שניים, יחוייב התלמיד במחצית משכר הלימוד. התשלום החודשי ליתר החודשים עד לסוף השנה הוא לפי סעיף 1. עלות השיעורים כוללת בתוכה את ימי חופשות החגים אשר תואמים ללוח החופשות של משרד החינוך. לפיכך התשלום החודשי קבוע ואינו כולל השלמות לימים אלה.

3. תלמיד/ה רשאי לקבל עד 2 שיעורי השלמה בשנה, בתנאי שהודיע למורה על היעדרותו/ה לפחות יום לפני השיעור.  השיעורים יוחזרו במהלך השנה בתיאום עם המורה. שיעורים נוספים שיבוטלו על ידי תלמיד/ה מסיבה כלשהי לא יוחזרו.

4. שיעורים שבוטלו ע"י המורה חייבים בהחזר.

5. שיעורים שלא יכולים להתקיים פיזית בשל מגבלות מגפת הקורונה (ובכלל זה בידוד של התלמיד או המורה, או סגר שיוטל) יתקיימו באמצעים אלקטרוניים בתיאום עם המורה. יש להיערך למצב זה מבחינה טכנית.

6. פניות על אי קבלת מספיק שיעורים ייבחנו בסוף שנת הלימודים או לאחר הפסקת לימודים בלבד. הדבר יתבצע בפניה בכתב בלבד עם פירוט השיעורים שניתנו במהלך השנה ופירוט התשלומים שנגבו.

7. הודעה על הפסקת לימודים באמצע השנה יש למסור למשרד המוסיקון בכתב, הודעת ווטסאפ או מייל עד ל-15 בכל חודש. החיוב יופסק החל מהחודש שבא אחריו. 

8. מועד אחרון להפסקת לימודים 15.4.2022. בהפסקת לימודים לאחר תאריך זה יתבצע חיוב עד לסוף שנת הלימודים, חוץ מבמקרים מיוחדים או בתיאום מראש עם משרד המוסיקון.

שיעורים קבוצתיים

1. התשלום עבור השיעורים הינו שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים. עלות השיעורים כוללת בתוכה את ימי חופשות החגים אשר תואמים ללוח החופשות של משרד החינוך. לפיכך התשלום החודשי קבוע ואינו כולל השלמות לימים אלה (אנו מתחייבים לסה"כ 36 שיעורים עד סוף יוני או 40 שיעורים עד סוף יולי).

פירוט התעריפים החודשיים: שיעור כלי קבוצתי/חוג טרום כלי/מקהלה צעירה - 220 ש"ח, מקהלת קולות מבשרת - 360 ש"ח.

2. במידה והלימודים אינם מתחילים בתחילת שנה"ל - ישלם התלמיד שכר-לימוד חודשי מלא במידה והוא משתתף בשלושה שיעורים או יותר בחודש הכניסה, ומחצית משכר הלימוד החודשי אם הוא משתתף בשני שיעורים ומטה. 

3. אין לנו אפשרות להחזיר פעילות קבוצתית עבור שיעורים שהוחמצו על-ידי התלמיד. שיעור שבוטל ע"י המורה חייב בהחזר.

4. במקרה של ביטול הפעילות בשל מגפת הקורונה יזוכו המשתתפים בחוגים באופן מלא.

5. הודעה על הפסקת לימודים באמצע השנה יש להגיש באמצעות מילוי טופס באתר המוסיקון עד ל-15 בכל חודש. הזיכוי יתבצע מהחודש הבא, דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה. במקרה שההודעה נמסרה לאחר ה-15 בחודש הפסקת הלימודים תיכנס לתוקפה רק חודש מאוחר יותר (למשל - אם ההודעה על הפסקת הלימודים נמסרה ב-20 בינואר, הזיכוי ייכנס לתוקפו החל ממרץ).

 

6. מועד אחרון להפסקת לימודים 15.4.2022. ביטול לימודים לאחר תאריך זה יחייב את התלמיד בתשלום עד לסוף שנת-הלימודים.

השאלה והשכרת כלים

1. המוסיקון משאיל כלי נגינה בשנה הראשונה ללימודים ללא תשלום בתמורה לצ'ק פיקדון בערך כלי הנגינה. החל מהשנה השניה ניתן להשכיר כלים בחיוב חודשי של 50 ש"ח לחודש. במידה והשוכרים יהיו מעוניינים, ניתן יהיה לרכוש את הכלי בכל עת באמצעות השלמת הסכום ששולם לערך הכלי המלא. ההשכרה וההשאלה הינם בהתאם למלאי הכלים הקיים.