top of page

לוח חופשות מוסיקון תשפ"ה

שימו לב – ניתן ומומלץ להשלים שיעורים בימי החופשה. אין לקיים שיעורים בשבתות ובחגי ישראל.

ראש השנה - 2-4 באוקטובר

יום הכיפורים - 11-12 באוקטובר

סוכות - 16-24 באוקטובר (במהלך חול המועד ניתן יהיה לקיים שיעורי השלמה)

חנוכה - 27 בדצמבר-2 בינואר (במהלך חנוכה ניתן יהיה לקיים שיעורי השלמה)

פורים - 14-16 במרץ (במה החג ניתן יהיה לקיים שיעורי השלמה)

פסח - 12-19 באפריל (במהלך חול המועד ניתן יהיה לקיים שיעורי השלמה)

ערב יום השואה - 23 באפריל. לימודים יתקיימו עד השעה 19:00

ערב יום הזיכרון - 29 באפריל. לימודים יתקיימו עד השעה 19:00

יום הזיכרון ויום העצמאות - 30 באפריל-1 במאי

שבועות - 1-2 ביוני

bottom of page