top of page

לוח חופשות מוסיקון תשפ"ד

שימו לב – ניתן ומומלץ להשלים שיעורים בימי החופשה. אין לקיים שיעורים בשבתות ובחגי ישראל.

ראש השנה - 15-17 בספטמבר

יום הכיפורים - 24-25 בספטמבר

סוכות - 29 בספטמבר-7 באוקטובר (במהלך חול המועד ניתן יהיה לקיים שיעורי השלמה)

חנוכה - 10-15 בדצמבר (במהלך חנוכה ניתן יהיה לקיים שיעורי השלמה)

פורים - 24-25 במרץ (במה החג ניתן יהיה לקיים שיעורי השלמה)

פסח - 22-29 באפריל (במהלך חול המועד ניתן יהיה לקיים שיעורי השלמה)

ערב יום השואה - 5 במאי. לימודים יתקיימו עד השעה 19:00

ערב יום הזיכרון - 12 במאי. לימודים יתקיימו עד השעה 19:00

יום הזיכרון ויום העצמאות - 13-14 במאי

שבועות - 11-12 ביוני

bottom of page