top of page
2019-2020

19.7.2020

19:00

הקלטת קונצרט סוף שנה

מקהלת "קולות מבשרת"

מנצחת - תמר רהב

האירוע ללא קהל

21.6.2020

18:30

קונצרט תלמידים פתוח לכל תלמידי המוסיקון

20.7.2020

18:30

הופעת סוף שנה של המוסיקון

לצפיה בקונצרט

6.7.2020

18:30

קונצרט תלמידים פתוח לכל תלמידי המוסיקון

21.7.2020

18:30

קונצרט תלמידים פתוח

לצפיה בפייסבוק

14.7.2020

תחרות תלמידים נושאת פרסים

לרשימת הזוכים

bottom of page