top of page
יערה אלעזרי

יערה סטודנטית לתואר שני ביחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בשילוב עם לימודי חינוך מוזיקלי באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים. יערה תלמידה של נעם בוכמן, מנגנת בתזמורת הערבית יהודית, ובהרכבים שונים.

יערה מורה למוזיקה לגיל הרך, שיעורי טרום כלי, ומורה לחליל במוסיקון.

 

bottom of page