בוריס זימין

בוריס מלווה בפסנתר את מקהלת הילדים, וכן בקונצרטים שונים במוסיקון.