בוריס מלווה בפסנתר את מקהלת הילדים, וכן בקונצרטים שונים במוסיקון.