top of page
מאיה ספירו

מאיה היא בוגרת החוג לתיאטרון ומוסיקולוגיה ולומדת באקדמיה למוסיקה ולמחול במחלקה הווקאלית ובמחלקה לחינוך מוסיקלי. תלמידה של הגב' מיכל שמיר, מר. עומר אריאלי והגב' אילה סיקרון, בהתמחות במוסיקה עתיקה.

מאיה מלמדת שיעור האזנה במוסיקון, בו התלמידים מאזינים למוסיקה מגוון ומנתחים את מאפייניה, סגנונה, והאלמטים התקופתיים בה.

bottom of page