top of page
תמר רהב

בוגרת האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים. השתלמה בניצוח מקהלות ובפיתוח קול אצל ארנון מרוז.

את מקהלת קולות מבשרת יסדה בשנת 1990 ומנצחת גם על אנסמבל נשים "רננה" ועל מקהלת הילדים של  סיימה לביה"ס הניסויי בירושלים.

 

תמר היא מנצחת מקהלת "קולות מבשרת" במוסיקון.

bottom of page